Ik ben Sanne, een projectmanager met een groot hart voor de zorg. Al jong wist ik dat beweging en mensen voor mij heel belangrijk zijn. Ik koos daarom voor de opleiding tot fysiotherapeut. Alle kwartjes vielen op zijn plaats! Elk half uur lag er een nieuwe patiënt op mijn bank met een persoonlijk verhaal. Al snel kwam ik er achter dat mijn invloed klein was. Ik wilde graag meer bereiken, een groter verschil maken. Mijn studie bewegingswetenschappen bracht me deze verdieping. Ik leerde toegepast onderzoek te doen, dingen te bewijzen door kritisch te kijken en te luisteren. Deze kennis zorgt er in het hier en nu nog steeds voor dat ik altijd de mens centraal stel, waarvoor een product of dienst is bedoeld. Hun mening doet er toe en is bepalend voor welke beslissing dan ook.

Waardevol

Het verbeteren van zorg is dat wat me drijft. Ik wil het verschil maken voor de doelgroep. Voor de zorgprofessional, patiënt of de burger. Maatschappelijk relevant zijn vind ik belangrijk. Ik zet mijn tanden in de dingen die verbazing, frustratie of irritatie oproepen. Je weet wel, vanuit het gevoel ‘hier moet echt iets veranderen’! Toen ik nog in vaste dienst werkte bij organisaties lukte het me niet altijd om dingen gedaan te krijgen. Gewoon, omdat je stuk loopt op hiërarchie, beperkte mogelijkheden en ‘zo doen we het al jaren’. Ik heb gemerkt dat ik als ingehuurde professional wél het verschil kan maken. Het is net als met kinderen, vreemde ogen dwingen!

Verbinding

Wat ik het liefste doe is het bij elkaar brengen van mensen met een verschillend standpunt en die niet gewend zijn om samen te werken. Dat is soms, op z’n zachts gezegd, een uitdaging. Ik heb een scherp oog voor wat mensen drijft, hun intrinsieke motivatie, energie en netwerk. Dat zet ik doelgericht in om te onderzoeken wat er wél mogelijk is. Het achterhalen van het gezamenlijke belang, de gemene deler, doe ik vanuit een onpartijdige rol. Ik heb geen eigenbelang wat me in de weg zit.

Beweging

Mijn leukste werkdag is als ik lekker mag ‘buitenspelen’. Als ik op bezoek ga bij mensen om kennis en energie te halen én te brengen. Als hier dan mooie dingen uitkomen, nieuwe contacten worden gelegd en initiatieven het daglicht zien, daar kan ik zó enthousiast van worden! Zo verbind ik netwerken en initiatieven aan elkaar en breng ik samenhang en structuur. Ik ben op mijn best als ik richting mag geven én me kan bekommeren om de uitvoering. Het liefste tot achter de komma. Alles om het verschil te maken voor wie het is bedoeld.

Ik geloof erin dat je met elkaar en in harmonie de mooiste dingen kan bereiken.