In mei 2017 werd ik benaderd door de patiëntenvereniging De Hart & Vaatgroep met een interessant vraagstuk. Ondanks dat gesuperviseerde looptraining als bewezen effectieve behandeling is opgenomen in het basispakket, is dit geen vanzelfsprekende keuze voor mensen met etalagebenen. Laat staan het volhouden van deze training als de begeleiding is afgerond. Zij vroegen mij te onderzoeken wat deze groep, na hun looptraining, kan helpen om levenslang te blijven lopen. In deze opdracht ben ik als onderzoeker en adviseur aan de slag gegaan. Ik heb een deskresearch uitgevoerd en twee focusgroepen onder de doelgroep georganiseerd. Focusgroepen organiseren is altijd een ingewikkeld traject omdat je nooit weet of het lukt om mensen te werven én een representatieve groep samen te stellen. Ik ben blij dat ik hiervoor heb gekozen want het leverde waardevolle informatie op voor de vereniging. Op basis van al mijn bevindingen heb ik in juli 2017 een advies opgeleverd met ingrediënten en randvoorwaarden waaruit het beoogde ondersteuningsaanbod zou moeten bestaan.