Op dit moment werk ik als projectleider voor de expertisegroep Acute Kindergeneeskunde. Deze expertisegroep houdt zich bezig met vraagstukken rondom de acute zorg voor kinderen in de regio Zuidwest-Nederland. Een steeds terugkerend probleem is het beddentekort voor kinderen. Als de R in de maand is, breekt het astmaseizoen aan en zien de kinderartsen onder andere veel meer luchtweginfecties. In deze maanden is de beddendruk voor acute opnames vanaf de Spoedeisende hulp fors, terwijl in de zomermaanden vaak voldoende plek is. De kinderartsen hebben met elkaar besloten om te starten met een Regionale Beddencoördinatie. Ik begeleid dit traject van zorgverbetering en implementatie. Van het plan van aanpak tot aan het begeleiden van de uitvoering. Alles om de overplaatstingstijd terug te brengen en uiteindelijk ook het aantal overplaatsingen vanaf de SEH naar een ander ziekenhuis te verminderen.